PÄRIMUSKURSUSED

MARDID, KADRID, HINGESANDID

Pärimuskursus mardi- ja kadrihingega inimestele,  
noortele ja vanadele, kukkedele ja kanadele.

Kõigile, kes perega, töökaaslastega, külarahvaga santi tahavad minna.
 


Nii mardis kui kadriskäimine on siiani aktiivses pärimuses, võimalik on koguda veel hulgaliselt rahvaluuletekste ja vahetada kogemusi lapsepõlvest.
Eestimaa on täis mardi- ja kadrisante - kõik täiskasvanud teavad enam-vähem millega ja kellega tegu, paljud on ise sandis käinud.
Ometi - alati on midagi üllatavat, uut, seda, mida ei teadnud.
Ja mis eriti võluv - regilaulud, mis jutustavad oma lugu. Nende ühine laulmine on elamise ja olemise üks võimalus ja viis.

Noh, ja siis veel veel need sandid...
 

MARDID, KADRID, HINGESANDID
 

Sisu (1) meie pärimuslik taust -  mardi ja kadriaja kombestik, sh mõjutused, usund, inimeste argielu, sotsiaalne suhtlus;
(2) mardis- ja kadriskäimine, tseremooniamäng ja rituaalid;
(3) mardi- ja kadriaja regilaulud;
(4) kombestikumängud, rahvamängud, laulumängud;
(5) traditsioonid enne ja nüüd.
Kursuselt saab kaasa läbitud teemadega õpilehed. 

Kaasa palume võtta:
1) kirjutusvahendid, konspekt;
2) vahetusjalatsid;
3) soovi korral fotoaparaat, diktofon vm lindistusvahend mängusituatsioonide, laulude-laulumängude salvestamiseks;
4) fotod mardi- ja kadrisantidest (kui on);
5) mardi- või kadrimask (kui on).


 

Õppekava
Õppekava_MARDID, KADRID, HINGESANDID

Nii mardis kui kadriskäimine on siiani aktiivses pärimuses, võimalik on koguda veel hulgaliselt rahvaluuletekste ja vahetada kogemusi lapsepõlvest.
Eestimaa on täis mardi- ja kadrisante - kõik täiskasvanud teavad enam-vähem millega ja kellega tegu, paljud on ise sandis käinud.
Ometi - alati on midagi üllatavat, uut, seda, mida ei teadnud.
Ja mis eriti võluv - regilaulud, mis jutustavad oma lugu. Nende ühine laulmine on elamise ja olemise üks võimalus ja viis.

Noh, ja siis veel veel need sandid...
 

MARDID, KADRID, HINGESANDID
 


Sisu (1) meie pärimuslik taust -  mardi ja kadriaja kombestik, sh mõjutused, usund, inimeste argielu, sotsiaalne suhtlus;
(2) mardis- ja kadriskäimine, tseremooniamäng ja rituaalid;
(3) mardi- ja kadriaja regilaulud;
(4) kombestikumängud, rahvamängud, laulumängud;
(5) traditsioonid enne ja nüüd.
Kursuselt saab kaasa läbitud teemadega õpilehed. 

Kaasa palume võtta:
1) kirjutusvahendid, konspekt;
2) vahetusjalatsid;
3) soovi korral fotoaparaat, diktofon vm lindistusvahend mängusituatsioonide, laulude-laulumängude salvestamiseks;
4) fotod mardi- ja kadrisantidest (kui on);
5) mardi- või kadrimask (kui on).


 

Õppekava
Õppekava_MARDID, KADRID, HINGESANDID