PÄRIMUSKURSUSED

VASTLAKOMBESTIK

Kombestiku ülevaade, praktiline käsitlus, kogumisvõimalused.
Vastlapäeva kombestik minevikust tänapäevani, vastlapäeva regilaulud, paikkondlikud eripärad, kombestiku loitsud, rahvamängud, laulumängud, olulised tegevused.

Õppekava

Õpetatav aine: Vastlapäeva kombestik eesti traditsioonilises rahvakultuuris
Õppekavarühm: isiksuse areng
Aine maht: 8h (loengud 2h, aktiivõpe ja seminarid 6 tundi)
Eesmärk: ülevaade ja praktilised oskused vastlapäeva kombestikust.

 

Vastlakombestiku programm
Vastlakombestiku programm
Õppekava
Õppekava_VASTLAKOMBESTIK