Uudised

LAULUMÄNGUD Tallinnas 19.04.2024 15. märts Eesti Rahvapärimuse Kool

Eesti Rahvapärimuse Kooli laulumängude kursus Tallinnas
19.04.2024


RÄNDAV PÄRIMUSKOOL

LAULUMÄNGUD TALLINNAS

19.04.2024

 

LAULUMÄNGUDEST

Laulumängude läbiviimine sisaldab mitut erinevat lugu – laulumängude traditsioonist, taustast, tähendusest, kommetest, muutuvusest ajas, tekstist, mis laulumängus sees, esituskontekstist. Laulumängude olemus – mäng, laul, protsess, etendus – on ülimalt võluv ühistegevus.

Esitussituatsiooni lugu ehk õpetamise-jagamise-koostegemise hetk on iga kord erinev, sama on aga küsimus – kuidas haarata, kaasata, hoida tähelepanu, leida viis, moodus, võimalus õige teeni ehk siis – kuidas jõuda koostegutsemiseni nii, et see ka midagi tähendaks tegijatele.  Midrilinnu laulumängust võib vabalt saada räpilugu noortele ja nii ongi hea.

Head, lihtsad, tuttavad on alati rõõmsalt kogetavad, alguses ja lõpus, siis kui jaksu ja siis kui ollakse väsinud – Laurentsius, Käomäng, Bingo, Vares vaga linnukene, Kes aias. Nendest mõnede puhul mõnikord teatakse laulu, mänguviisi mitte (Vares vaga linnukene, Bingo), mõnda ringmängu teatakse ainult ühtemoodi (Kes aias), mõni võib lapsepõlvest veidi erinevalt meeles olla (Laurentsius). Mõni lugu on aga nii rõõmus, et keegi ei peagi teadma, ikka on kerge, lihtne väga tore mängida ning iga kord katsetada väikeseid uuendusi (Hargla Tsirgukene linnukene).

 Laulumängude õpetamine on õpijuhtumi lugu – mis on mängijatel pagasina olemas enne ja mis juhtub pärast, kellel on õigus laulumängu muuta, teisiti teha, kes räägib tegelikkusest, autentsusest. Võluvad viisi-, teksti- ja mänguvariatsioonid sunnivad suurema huviga inimesi kaevuma traditsiooni, rahvaluule teostesse, oma pere, töökoha mängutraditsiooni leidmaks veel midagi.

 

ÜLLATUSED

Kui tegin Talurahvamängu, jätkas Ave Sinikas seljalooga „Viljaterast leivani“ (nimi kursusel osalejate poolt välja mõeldud). Seljad olid lavaks, käed pika loo jutustamiseks vilja külvamisest, lõikamisest, peksmisest, veskil jahvatamisest, leivateost. Käänakud loos olid sedavõrd ootamatud, et pidevalt kostus naerupahvakuid, üllatusmõminat, avastusrõõmu. Terviklik ja vahva lugu sai ühest talurahva mängust.

Mõistatuslaulud on üllatuseks olnud alati, mõistatuste küsimine lauluna käivitab tihti ka vastamise lauluna, ka uute mõistatuste küsimise. Puudele, loodusele tähelepanu pööramine on meile oluline.

MIDA HAKATAKSE TEGEMA ESIMESE ASJANA?

Teenimisemäng, Talurahvamäng, Käomäng, Laurentsius, Varas, varas, siberieestlaste Kuningamäng, laulumängu TERE (erinevate teemade ja kehaosade käsitlemine laulumängus), mõistatuslaul, mitme-etapiline tutvumismäng Sarnased sussid, pandilunastamismängud, üllatusmängud HAI DE ZUMBA ja seljalugu, Lihula regilaul Tere-tere perekene. Mõnevõrra võõramad, raskemad tundusid osalejatele Muhu Kuningamäng, Siimumäng.

TULEM

Päeva jooksul tegime 16 erinevat laulumängu, kaks rahvamängu ja regilaulu, ühe tänapäeval loodud TERE laulumängu, ühe ülevaade argielust (õhtu, öö, hommik) ja ühise laulumängu koosloomise ning viis erinevat meetodit õpetamiseks.

Osalejaid oli kokku 20 - klassijuhatajad, muusikaõpetajad, huvijuhid, rahvatantsujuhid, lasteaiaõpetajad, sotsiaaltöötajad. Nendest kaheksa on kordi Eesti Rahvapärimuse Kooli kursustel osalenud.

Olen lõpmata tänulik kõigile nendele inimestele võimaluse eest tundide viisi niimoodi laulda ja laulumänge teha.

LÕPETUSEKS

Jõudes tagasi Tartusse, saan alati kinnitust kui oma, armas ja kodune see linn on. Isegi tuul on siin vaiksem, aprillikülm ei näpista nii, värvilised säravad linnatuled tervitavad justkui rõõmustaksid koos sinuga tagasituleku üle. Iga maja, puu, tänav, põõsas on nii tuttav ja omane. Maailma kauneim linn.

 

 

RÄNDAV PÄRIMUSKOOL

LAULUMÄNGUD TALLINNAS

19.04.2024

 

LAULUMÄNGUDEST

Laulumängude läbiviimine sisaldab mitut erinevat lugu – laulumängude traditsioonist, taustast, tähendusest, kommetest, muutuvusest ajas, tekstist, mis laulumängus sees, esituskontekstist. Laulumängude olemus – mäng, laul, protsess, etendus – on ülimalt võluv ühistegevus.

Esitussituatsiooni lugu ehk õpetamise-jagamise-koostegemise hetk on iga kord erinev, sama on aga küsimus – kuidas haarata, kaasata, hoida tähelepanu, leida viis, moodus, võimalus õige teeni ehk siis – kuidas jõuda koostegutsemiseni nii, et see ka midagi tähendaks tegijatele.  Midrilinnu laulumängust võib vabalt saada räpilugu noortele ja nii ongi hea.


Head, lihtsad, tuttavad on alati rõõmsalt kogetavad, alguses ja lõpus, siis kui jaksu ja siis kui ollakse väsinud – Laurentsius, Käomäng, Bingo, Vares vaga linnukene, Kes aias. Nendest mõnede puhul mõnikord teatakse laulu, mänguviisi mitte (Vares vaga linnukene, Bingo), mõnda ringmängu teatakse ainult ühtemoodi (Kes aias), mõni võib lapsepõlvest veidi erinevalt meeles olla (Laurentsius). Mõni lugu on aga nii rõõmus, et keegi ei peagi teadma, ikka on kerge, lihtne väga tore mängida ning iga kord katsetada väikeseid uuendusi (Hargla Tsirgukene linnukene).

 Laulumängude õpetamine on õpijuhtumi lugu – mis on mängijatel pagasina olemas enne ja mis juhtub pärast, kellel on õigus laulumängu muuta, teisiti teha, kes räägib tegelikkusest, autentsusest. Võluvad viisi-, teksti- ja mänguvariatsioonid sunnivad suurema huviga inimesi kaevuma traditsiooni, rahvaluule teostesse, oma pere, töökoha mängutraditsiooni leidmaks veel midagi.

 

ÜLLATUSED

Kui tegin Talurahvamängu, jätkas Ave Sinikas seljalooga „Viljaterast leivani“ (nimi kursusel osalejate poolt välja mõeldud). Seljad olid lavaks, käed pika loo jutustamiseks vilja külvamisest, lõikamisest, peksmisest, veskil jahvatamisest, leivateost. Käänakud loos olid sedavõrd ootamatud, et pidevalt kostus naerupahvakuid, üllatusmõminat, avastusrõõmu. Terviklik ja vahva lugu sai ühest talurahva mängust.

Mõistatuslaulud on üllatuseks olnud alati, mõistatuste küsimine lauluna käivitab tihti ka vastamise lauluna, ka uute mõistatuste küsimise. Puudele, loodusele tähelepanu pööramine on meile oluline.

MIDA HAKATAKSE TEGEMA ESIMESE ASJANA?

Teenimisemäng, Talurahvamäng, Käomäng, Laurentsius, Varas, varas, siberieestlaste Kuningamäng, laulumängu TERE (erinevate teemade ja kehaosade käsitlemine laulumängus), mõistatuslaul, mitme-etapiline tutvumismäng Sarnased sussid, pandilunastamismängud, üllatusmängud HAI DE ZUMBA ja seljalugu, Lihula regilaul Tere-tere perekene. Mõnevõrra võõramad, raskemad tundusid osalejatele Muhu Kuningamäng, Siimumäng.

TULEM

Päeva jooksul tegime 16 erinevat laulumängu, kaks rahvamängu ja regilaulu, ühe tänapäeval loodud TERE laulumängu, ühe ülevaade argielust (õhtu, öö, hommik) ja ühise laulumängu koosloomise ning viis erinevat meetodit õpetamiseks.

Osalejaid oli kokku 20 - klassijuhatajad, muusikaõpetajad, huvijuhid, rahvatantsujuhid, lasteaiaõpetajad, sotsiaaltöötajad. Nendest kaheksa on kordi Eesti Rahvapärimuse Kooli kursustel osalenud.

Olen lõpmata tänulik kõigile nendele inimestele võimaluse eest tundide viisi niimoodi laulda ja laulumänge teha.

LÕPETUSEKS

Jõudes tagasi Tartusse, saan alati kinnitust kui oma, armas ja kodune see linn on. Isegi tuul on siin vaiksem, aprillikülm ei näpista nii, värvilised säravad linnatuled tervitavad justkui rõõmustaksid koos sinuga tagasituleku üle. Iga maja, puu, tänav, põõsas on nii tuttav ja omane. Maailma kauneim linn.