PÄRIMUSKURSUSED

PÄRIMUSPESADE KURSUS 2022-2023

Aastatel 2022-2023 toimub uus kursus pärimustest – PÄRIMUSPESADE kursus - milles osalemine on tasuta.
10 õppepäeva (a` 8h) jaotuvad aastate 2022 ja 2023 vahel, esimene õppepäev toimub 17. märtsil 2022.
 


 Kursus saab teoks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja toimub Eesti Rahvapärimuse Kooli projekti „PIIRIDEST VÄLJA – AVATUD JA NÄHTAV“ raames.
Eesmärgiks leida toredaid koostööpartnereid, kes tunnevad huvi Eesti Rahvapärimuse Kooli vastu, on huvitatud pärimustest ja valmis edaspidiseks koostööks.
Kursuse jooksul filmitakse ühiseid tegevusi pärimuse salvestamise eesmärgil.

TOIMUMISAJAD JA TEEMAD

1 õppepäev, N 17. märts 2022
Sissejuhatus kursusesse, kevadpühade kombestik, loovus, muusika, pärimused

Avakursuse ja järgnevate õppepäevade läbiviijad Terje Puistaja ja Marju Järvpõld kui ei ole märgitud teisiti.

2 õppepäev, N 21. aprill 2022
Jüripäev, looduspärimused, volbriaeg, improvisatsioon


3 õppepäev, R 3. juuni 2022
Jaanikombestik, jaanimängud, regilaulud, seltskonnatantsud
Läbiviijad Terje Puistaja, Elin Lihten

4 õppepäev, K 7. september 2022
Lugude jutustamine, erinevad meetodid, esemed, pildid, muusika, pärimused


5 õppepäev, R 7. oktoober 2022
LAULUMÄNGUD

6 õppepäev, K 2. november 2022
Hingedeaeg, mardi- ja kadrikombestik, rituaalid, regilaulud, maskide meisterdamine

Läbiviijad Terje Puistaja, Liisa Maasik

7 õppepäev, N, 1. detsember 2022
Jõulukombestik, vanemad jõulumängud, regilaulud, improvisatsioon

8 õppepäev, K 1. veebruar 2023
Vastlapäeva kombestik, regilaulud, vastlamängud, rahvaluule kogumine


9 õppepäev, K 26. aprill 2023
Kogumistööd, kogemused, esitus ja eeskuju

10 õppepäev, ühisseminar, R 9. juuni 2023
Kokkuvõte toimunust, edaspidine koostöö, pärimuspesade tulevik

 

 

Lisainfo
tel 56 492 650 (Terje Puistaja)
terje.parimuskool@gmail.com

 Kursus saab teoks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja toimub Eesti Rahvapärimuse Kooli projekti „PIIRIDEST VÄLJA – AVATUD JA NÄHTAV“ raames.
Eesmärgiks leida toredaid koostööpartnereid, kes tunnevad huvi Eesti Rahvapärimuse Kooli vastu, on huvitatud pärimustest ja valmis edaspidiseks koostööks.
Kursuse jooksul filmitakse ühiseid tegevusi pärimuse salvestamise eesmärgil.

TOIMUMISAJAD JA TEEMAD

1 õppepäev, N 17. märts 2022
Sissejuhatus kursusesse, kevadpühade kombestik, loovus, muusika, pärimused

Avakursuse ja järgnevate õppepäevade läbiviijad Terje Puistaja ja Marju Järvpõld kui ei ole märgitud teisiti.

2 õppepäev, N 21. aprill 2022
Jüripäev, looduspärimused, volbriaeg, improvisatsioon


3 õppepäev, R 3. juuni 2022

Jaanikombestik, jaanimängud, regilaulud, seltskonnatantsud
Läbiviijad Terje Puistaja, Elin Lihten

4 õppepäev, K 7. september 2022
Lugude jutustamine, erinevad meetodid, esemed, pildid, muusika, pärimused


5 õppepäev, R 7. oktoober 2022
LAULUMÄNGUD

6 õppepäev, K 2. november 2022
Hingedeaeg, mardi- ja kadrikombestik, rituaalid, regilaulud, maskide meisterdamine

Läbiviijad Terje Puistaja, Liisa Maasik

7 õppepäev, N, 1. detsember 2022
Jõulukombestik, vanemad jõulumängud, regilaulud, improvisatsioon

8 õppepäev, K 1. veebruar 2023
Vastlapäeva kombestik, regilaulud, vastlamängud, rahvaluule kogumine


9 õppepäev, K 26. aprill 2023
Kogumistööd, kogemused, esitus ja eeskuju

10 õppepäev, ühisseminar, R 9. juuni 2023
Kokkuvõte toimunust, edaspidine koostöö, pärimuspesade tulevik

 

 

Lisainfo
tel 56 492 650 (Terje Puistaja)
terje.parimuskool@gmail.com