PÄRIMUSKURSUSED

LUGUDE JUTUSTAMINE

Oleme igapäevaselt seotud erinevate lugudega meie ümber - kas need on meie unistused, üleelamised, erilised hetked, kogemused reisidest, lapsepõlvest, argielust.

Lugude jutustamine on lühikursus jutustamise kontekstis kasutatavatest erinevatest meetoditest, eesmärgiks avastada uusi, loomingulisi võtteid lugude jutustamiseks.

 


Märksõnad: esemed, jutustused, lugude jagamine, äraarvamine, joonistamine, laulmine, lugude rütmiks muutmine. Näituse tegemine, rituaalid, improvisatsioon ja kontsert, lugude manifest. Isikliku kogemuse lood, muinasjutud.

Sihtgrupp. Kõigile, kes soovivad katsetada uusi meetodeid, tunnevad huvi pärimusliku maailma ja muusika vastu sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid,  muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes, noorte- ja lastekeskustes, folklooriringides töötajad, rahvamajade juhid jpt..

 

Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Marju Järvpõld: „Igaühe sees on peidus palju lugusid - kas Sa tead,  kuidas need enda seest üles leida ja kuidas neist saaksid lood, mis teistele rääkides muutuvad Sinust suuremaks?“ 

Terje Puistaja: „Olen võlutud lugudest, mida inimesed räägivad ja õnneks rahvajutustajad ei ole meie hulgast kuhugi kadunud. Lugude jutustamise erinevate meetodite kasutamine on kindlasti üheks suurepäraseks ja loovaks aktiivõppe vahendiks koolis kui lasteaias, lugusid räägivad ju väikesed kui suured. Kuidas  jõuda lugudeni, kuidas käivitada lugude jagada tahtmist ja lõimida meetodeid nii, et nendest ka kasu on - see on antud kursuse üks teemadest“.

Kaasa võtta üks ese, mis omab teie jaoks erilist tähendust. See võib olla päritud, kingitud, ostetud, leitud, ise meisterdatud vmt. Ese peaks seonduma mingi olulise juhtumi, mälestuse, emotsiooni, kogemusega.

LISAINFO kursuse kohta
Kursus tugineb rahvusvahelisele projektile „COME SHARE THE STORY“ (2012-2014), mis toimus Iirimaal, Taanis, Norras, Hispaanias, Eestis.
Lugude jutustamise kursuseid on kaks - I ja II osa, mõlemas erinevad meetodid.

Osalejate arv: 18-26 inimest.
Kursuse hind: 32 eurot osaleja kohta.
Küllakutsumisel hind vastavalt hinnapakkumisele ja kokkuleppele.

Registreerimine ja lisainfo: terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650. 
Registreerimiseks palume võimalusel esitada järgmised andmed:
1) osaleja nimi, e-post, telefon, töökoht, amet;
2) arve maksja rekvisiidid: aadress, kontaktisik, telefon.

Märksõnad: esemed, jutustused, lugude jagamine, äraarvamine, joonistamine, laulmine, lugude rütmiks muutmine. Näituse tegemine, rituaalid, improvisatsioon ja kontsert, lugude manifest. Isikliku kogemuse lood, muinasjutud.

Sihtgrupp. Kõigile, kes soovivad katsetada uusi meetodeid, tunnevad huvi pärimusliku maailma ja muusika vastu sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid,  muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes, noorte- ja lastekeskustes, folklooriringides töötajad, rahvamajade juhid jpt..

 

Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.


Marju Järvpõld: „Igaühe sees on peidus palju lugusid - kas Sa tead,  kuidas need enda seest üles leida ja kuidas neist saaksid lood, mis teistele rääkides muutuvad Sinust suuremaks?“ 

Terje Puistaja: „Olen võlutud lugudest, mida inimesed räägivad ja õnneks rahvajutustajad ei ole meie hulgast kuhugi kadunud. Lugude jutustamise erinevate meetodite kasutamine on kindlasti üheks suurepäraseks ja loovaks aktiivõppe vahendiks koolis kui lasteaias, lugusid räägivad ju väikesed kui suured. Kuidas  jõuda lugudeni, kuidas käivitada lugude jagada tahtmist ja lõimida meetodeid nii, et nendest ka kasu on - see on antud kursuse üks teemadest“.

Kaasa võtta üks ese, mis omab teie jaoks erilist tähendust. See võib olla päritud, kingitud, ostetud, leitud, ise meisterdatud vmt. Ese peaks seonduma mingi olulise juhtumi, mälestuse, emotsiooni, kogemusega.

LISAINFO kursuse kohta
Kursus tugineb rahvusvahelisele projektile „COME SHARE THE STORY“ (2012-2014), mis toimus Iirimaal, Taanis, Norras, Hispaanias, Eestis.
Lugude jutustamise kursuseid on kaks - I ja II osa, mõlemas erinevad meetodid.

Osalejate arv: 18-26 inimest.
Kursuse hind: 32 eurot osaleja kohta.
Küllakutsumisel hind vastavalt hinnapakkumisele ja kokkuleppele.

Registreerimine ja lisainfo: terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650. 
Registreerimiseks palume võimalusel esitada järgmised andmed:
1) osaleja nimi, e-post, telefon, töökoht, amet;
2) arve maksja rekvisiidid: aadress, kontaktisik, telefon.