Meie koolist

Tutvustus

Toomapäeval, 21.detsembril 2018 saab
Eesti Rahvapärimuse Kool 11 aastaseks

Eesti Rahvapärimuse Kool on hea õppimise koht nii väikestele kui suurtele. Läbi erinevate õpetamisvormide (mängud, seminarid, loengud, õppepäevad, kursused, laste pärimuskool, suvekool peredele) tutvustatakse mineviku ja tänapäeva vaimset ja materiaalset pärandit –  folkloori, eesti traditsioonilist rahvakultuuri, meie pärimuslikku mõtlemist ja tausta.

Programmid ja õpped on paindlikud, suunatud erinevatele sihtgruppidele – pisiperedest vanaemade-vanaisadeni välja. Erinevates õpetes on ühendatud teadmised, õpetamine ja loomingulisus. Õpperühmad lastele ja suurtele on väikese arvu osalejatega, õpitu omandamiseks on võetud aega. Me ei torma, me oleme olemas. Igaühe jaoks.

Kooli pikemaajaliseks eesmärgiks on välja arendada koht, kus lastel jai suurtel oleks hea õppida meie omi rahvalaule, regilaule, rahvamänge, kombeid, kus sandis saab käia nii „mängult, kui päriselt”, kus lapsed õpivad laule emadele ja emad lastele, vanaemad-vanaisad meisterdavad, laulavad, mängivad koos laste ja lastelastega, kus pisipered teevad mängituslaule, lapsed muinasjutumängu, noored avastavad folkloori, loomingu ja teaduse omavahelisi seoseid, kus täiskasvanud naudivad õppimist, pärimuste lõimimist erinevatesse ainevaldkondadesse.

Üks meie eesmärkidest on looduses rändamine - seiklemine metsades, laulmine laulumäel, tantsimine lõkke ääres, tähistaeva ja koiduvalguse jälgimine metsadevahelisel välul. Nii on see olnud meie suvekoolides. Pärimuskool seob põlvkondi, on sillaks vana ja uue maailma vahel.

Meil on 15 liiget ja hulgaliselt sõpru üle Eesti, meie liikmete hulgas on koolide, lasteaedade, muuseumide esindajaid, on folkloriste, näitlejaid, lauljaid, muusikuid, kunstnikke, mängujuhte, meedia esindajaid, noori rahvamuusikuid. Meie sõpradeks on palju imelisi õpetajaid ja kultuuri alal tegutsejaid üle Eesti. Meid kõiki ühendab huvi mineviku ja tänapäeva traditsioonide vastu ja veendumus, et meie lapsed vajavad mängimist, teadmisi meie pärimustest, kommetest, mängudest ja et Eestis on vaja erinevatele sihtgruppidele suunatud ning järjepidevalt tegutsevat pärimuskooli.
Tuleviku pärimuskool on rahvamängude muuseum-kool,  kus üheltpoolt talletatakse ja uuritakse, teisalt jagatakse ja luuakse.

Eesti Rahvapärimuse Kool on unistuste kool, mis loodud kodanikualgatuse korras toomapäeval, 21. detsembril 2007. aastal Tartus.
Asutajaliikmeteks on Anne Maasik, Marietta Aardam,  Terje Puistaja.

Eesti Rahvapärimuse Kool on Eesti Folkloorinõukogu ja Eesti Vabaharidusliidu liige.

Eesti Vabariigi  President Toomas Hendrik Ilves Eesti Rahvapärimuse Kooli pärimusõpetest lastele:
"Tuues rahvapärimuse juurde kokku nii lapsed ja vanavanemad,
 aitame hoida oma tulevikku ning kasvatame säravate silmadega tulevasi uurijaid, kelle
 pilk on ehk hoopis teistsugune, kui meie oma," 

Lisainfo https://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/9877-2014-02-28-13-34-19/