Uudised

ESITUS JA EESKUJU KUI VÕTI ÕPIOSKUSTESSE 08. detsember

ESITUS JA EESKUJU

Eesti Rahvapärimuse Kooli kursus

Eesti traditsiooniline rahvakultuur – esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“.

Kolmanda õppepäeva alateema: rahvaluule kogumine, jõulukombestik läbi aja, perepärimus.

 

Kursuse maht: 8h

Toimumisaeg: kolmapäev, 12. detsember 2018

Toimumise kellaaeg: 10-17

Toimumiskoht: Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)

 

Õppepäeva märksõnad: jõulud, pärimuste kogumine, kursuse lõputööd.

Õppepäeva viivad läbi Marju Järvpõld ja Terje Puistaja.

 

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194

 

FOTO
Haapsalu kursus 21.11.2018