Uudised

2. OKTOOBRIL ALUSTAS UUS KURSUS JÄRVAMAAL 17. juuli

Eesti Rahvapärimuse Kooli tasuta pärimuskursus
„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR -
esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“


Imavere Rahvamajas toimus 2. oktoobril esimene õppepäev kursusest

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Toimumisajad Järvamaal:
kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Vabu kohti ei ole.


Kursuse märksõnad: õpioskused, enesekohased oskused, rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastasedinimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.


Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194


Lisainfo kursuse kohta üldisemalt:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"


Lisainfo 2019. aasta teiste ESF kursuste kohta:
Tasuta pärimuskursus Pala Kultuurimajas_algusega 23.08.2019
Tasuta kursus Pärnus_algusega 28.08.2019

Imavere Rahvamajas toimus 2. oktoobril esimene õppepäev kursusest

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Toimumisajad Järvamaal:
kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Vabu kohti ei ole.Kursuse märksõnad: õpioskused, enesekohased oskused, rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastasedinimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.


Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194


Lisainfo kursuse kohta üldisemalt:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"


Lisainfo 2019. aasta teiste ESF kursuste kohta:
Tasuta pärimuskursus Pala Kultuurimajas_algusega 23.08.2019
Tasuta kursus Pärnus_algusega 28.08.2019